Niezawodna pomoc w walce z mrozami


W związku ze znacznym obniżeniem temperatur w ciągu ostatnich dni uruchomiliśmy procedury awaryjne, mające na celu utrzymanie terminowej realizacji zleceń.
 
Tak wyjątkowe warunki  atmosferyczne zawsze przekładają się na zwiększoną ilość wezwań pomocy assistance, jednak dzięki stałemu monitorowaniu prognoz pogody byliśmy zawczasu przygotowani na zwiększenie obsady, aby obsłużyć wzmożony ruch w Centrum Alarmowym.
 
Poniżej przedstawiamy statystyki w ujęciu procentowym obrazujące skale sytuacji, która miała miejsce.
 
Data Ilość konsultantów obsługujących Centrum Alarmowe względem standardu Ilość połączeń przychodzących względem standardu
6.01.2017 130% 150%
7.01.2017 150% 850%
8.01.2017 175% 400%
9.01.2017 150% 200%
10.01.2017 150% 200%
 
 
W celu terminowej obsługi zgłoszonych zdarzeń, nadmiernie obciążone rejony wspierane były poprzez relokację usługodawców z innych obszarów, o mniejszym natężeniu zgłoszeń. Dzięki takim działaniom udało nam się skrócić czas dostarczania usług pomocy drogowej, minimalizując możliwość zaistnienia opóźnień.
 
Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce na południu Polski, w szczególności w rejonach górskich, gdzie ilość zrealizowanych zleceń (holowań oraz napraw na miejscu) wzrosła ośmiokrotnie względem analogicznego okresu w grudniu 2016 r. Zwiększone zapotrzebowanie na usługi assistance w tym regionie udało się zaspokoić również dzięki autorskiemu rozwiązaniu, polegającemu na zaangażowaniu do współpracy zagranicznych partnerów – firm holowniczych z Czech i Słowacji.
 
Obecnie sytuacja na drogach ustabilizowała się, a zgłoszone zlecenia realizowane są na bieżąco. Jednak zapewniamy, że stale obserwujemy prognozy pogody, aby być przygotowanym na każdą sytuację jaka jeszcze może się wydarzyć tej zimy.
Share this article: