Ustawa o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich


Z dniem 10 stycznia 2017 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich, na mocy której podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich związanych z umową ubezpieczenia jest Rzecznik Finansowy.
 
Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl/.
Share this article: