Co to jest ubezpieczenie KL?


Podczas zagranicznej podróży może dojść do nieoczekiwanego zdarzenia, takiego jak nagła choroba czy nieszczęśliwy wypadek. Zawsze warto przygotować się na ewentualne skutki tego typu sytuacji i wykupić ubezpieczenie KL. Co to jest i co ono obejmuje? To pytania, na które odpowiedzi znajdziesz w artykule.

Ubezpieczenie KL– czym jest i co zapewnia??

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KL) dotyczy wydatków na świadczenia medyczne, jakie muszą zostać poniesione przez ubezpieczonego podczas wyjazdu zagranicznego w razie problemów ze zdrowiem. Mogą one być następstwem:
 
 • nagłego zachorowania, czyli nieoczekiwanego zaburzenia stanu zdrowia ubezpieczonego, które wywołuje bezpośrednie zagrożenie dla jego życia lub zdrowia oraz wymaga podjęcia natychmiastowego leczenia – dotyczy to również zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, potwierdzonego odpowiednim testem;
 • nieszczęśliwego wypadku, a więc niespodziewanego, wywołanego przyczyną zewnętrzną zdarzenia, w wyniku którego osoba ubezpieczona doznała rozstroju zdrowia albo fizycznych obrażeń.
Ubezpieczenie KL obejmuje różnorodne koszty związane z leczeniem turysty – w ramach polisy są one pokrywane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Szczegółowy zakres i sumy gwarantowane KL są określane indywidualnie przez każde towarzystwo. Zasady z tym związane można znaleźć w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Przed zakupem ubezpieczenia warto dokładnie się z nimi zapoznać, aby mieć pewność, co obejmuje Twoja polisa.

Dużym atutem jest to, że w każdym przypadku jej zakres jest znacznie szerszy w porównaniu do EKUZ, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Gdy ją posiadamy, refundacja obejmuje tylko część kosztów leczenia w placówkach publicznych. Istotnym ograniczeniem EKUZ jest też to, że karta działa tylko na terenie państw należących do UE oraz EFTA, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Jeśli skorzystasz z oferty, jaką jest polisa kosztów leczenia za granicą, nie musisz martwić się o to, że w razie problemów ze zdrowiem będziesz musiał samodzielnie załatwiać formalności, a także pokrywać koszty świadczeń medycznych. Wsparcie w tym względzie otrzymasz od wybranego przez Ciebie towarzystwa ubezpieczeniowego. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne, dające znaczną oszczędność czasu i pieniędzy.
 

Co obejmują koszty leczenia?

Jeśli zdecydujesz się na polisę KL, ubezpieczenie dotyczy niemal wszystkich świadczeń, jakie mogą mieć związek z leczeniem turysty. Obejmuje to pomoc realizowaną zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych, w tym usługi typowo medyczne, takie jak:
 
 • badania i konsultacje lekarskie,
 • hospitalizacja, w tym podawanie znieczulenia, wykonywanie operacji oraz wyżywienie szpitalne,
 • leczenie stomatologiczne,
 • zakup leków, a także środków opatrunkowych oraz ortopedycznych,
 • transport ubezpieczonego do szpitala czy miejsca zamieszkania,
 • ratownictwo, czyli interwencje pogotowia ratunkowego czy przewóz helikopterem do placówki medycznej.
Drugi rodzaj świadczeń, jakie obejmuje ubezpieczenie KL za granicą, to usługi okołomedyczne, czyli takie, które nie dotyczą bezpośrednio wydatków na leczenie. Chodzi o:
 
 • organizację transportu i pobytu osoby bliskiej, która została wskazana przez ubezpieczonego,
 • przedłużenie pobytu, obejmujące zakwaterowanie i wyżywienie w przypadku konieczności przesunięcia terminu podróży powrotnej z uwagi na prowadzone leczenie.
Zakres ubezpieczenia KL jest bardzo szeroki. Wykupienie polisy daje tak potrzebne podczas pobytu zagranicznego spokój i bezpieczeństwo.
 

Czym jest suma ubezpieczenia kosztów leczenia?

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia to maksymalna wysokość opłat, jakie zostaną pokryte przez towarzystwo w przypadku skorzystania przez ubezpieczonego z określonego rodzaju świadczeń medycznych. Innymi słowy jest to limit wydatków, które poniesie towarzystwo w związku z leczeniem za granicą. Może on być wyznaczony:
 
 • do określonej kwoty – jest tak zwykle w przypadku usług stomatologicznych,
 • do sumy ubezpieczenia – obejmuje to na przykład transport oraz ratownictwo,
 • w zależności od liczby dni w przypadku przedłużonego pobytu czy konieczności odbycia kwarantanny i izolacji.
Jeśli interesuje Cię polisa obejmująca koszty leczenia za granicą, ubezpieczenie warto wykupić z zachowaniem kilku zasad. Należy:
 
 • dopasować sumę ubezpieczenia do kosztów leczenia w kraju docelowym – np. w Grecji poziom wydatków jest zupełnie inny niż w Niemczech,
 • znacznie zwiększyć tę sumę, jeśli udajesz się do krajów wysoko rozwiniętych, gdzie usługi medyczne są bardzo kosztowne – dotyczy to Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Australii.
Dowiedz się, ile kosztuje leczenie podczas zagranicznej podróży.
 

Czego nie pokryje ubezpieczenie KL?

W niektórych okolicznościach nie można skorzystać z pomocy, jaką daje ubezpieczenie KL, nawet pomimo wykupionej polisy. Wyłączenia odpowiedzialności mogą obejmować następujące sytuacje:
 
 • rażące niedbalstwo ubezpieczonego, czyli działanie bezmyślne, bez zachowania minimalnej ostrożności czy staranności,
 • leczenie przekraczające zakres niezbędny do ustabilizowania stanu zdrowia do tego stopnia, aby umożliwić powrót do kraju,
 • leczenia zaostrzeń choroby przewlekłej, dającej objawy jeszcze przed zakupem ubezpieczenia,
 • chuligańskie zachowanie ubezpieczonego bądź pozostawanie przez niego w stanie nietrzeźwości.
Koszty leczenia za granicą nie zostaną pokryte przez towarzystwo także wówczas, gdy świadczenia obejmują pomoc polegającą na badaniach kontrolnych, szczepieniach profilaktycznych czy wykonywaniu operacji plastycznych. Taka sama sytuacja występuje także w przypadku leczenia bezpłodności, zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych bądź zaburzeń psychicznych. Ze szczegółowymi wyłączeniami odpowiedzialności można zapoznać się w OWU.
 

Rozszerzenie ubezpieczenia KL

W wielu sytuacjach, wyjeżdżając poza granice kraju, warto zdecydować się na tzw. rozszerzenia odpowiedzialności, które umożliwiają skorzystanie z pomocy w innych niż określone w KL okolicznościach. Pamiętaj, że polisa obejmująca koszty leczenia za granicą w wielu sytuacjach nie obowiązuje, o czym była już mowa. Dlatego jeśli wykupisz ubezpieczenie turystyczne AXA, możesz wybrać dodatkową ochronę, na przykład w przypadku:
 
 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka, takich jak downhill (zjazd rowerem górskim po stromym terenie), nurkowanie z aparatem oddechowym, jazda na nartach poza wyznaczonymi trasami czy wspinaczka,
 • wykonywania pracy fizycznej, wymagającej użycia mięśni oraz wykorzystania umiejętności manualnych – dotyczy to na przykład robót remontowo-budowlanych czy pracy na wysokościach albo pod ziemią, które mogą być realizowane w celu zarobkowym lub niezarobkowym.
Dzięki rozszerzeniom możesz spokojnie wypoczywać, nie obawiając się o ewentualne koszty leczenia nawet wtedy, gdy uprawiasz ulubiony sport, wiążący się ze sporym ryzykiem odniesienia kontuzji, albo wykonujesz prace fizyczne.

Kobieta siedząca na śniegu z urazem nogi po upadku w trakcie jazdy na nartach

Polisa turystyczna a EKUZ – dlaczego warto mieć dodatkowe ubezpieczenie?

Kartę EKUZ może bezpłatnie wyrobić każda osoba, która jest ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia. Odpowiedni wniosek składa się:
 
 • w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ,
 • poprzez skrzynkę podawczą ePUAP,
 • w ramach Internetowego Konta Pacjenta.
EKUZ uprawnia do bezpłatnej pomocy lekarskiej, jeśli przebywasz na terenie któregoś z krajów UE lub EFTA, a także w Wielkiej Brytanii. Dotyczy to wyłącznie niezbędnych przypadków – o tym, czy pomoc w danej sytuacji ma taki charakter, decyduje lekarz. Obowiązują liczne ograniczenia, które odnoszą się do tego, że w ramach EKUZ nie zostaną pokryte koszty:
 
 • usług realizowanych przez prywatne placówki,
 • świadczeń nierefundowanych oraz usług medycznych ponad wysokość częściowej refundacji – ich katalog jest spory i, tak jak w Chorwacji czy we Włoszech, obejmuje nawet wizytę u lekarza pierwszego kontaktu,
 • ratownictwa,
 • transportu medycznego do kraju zamieszkania ubezpieczonego.
EKUZ nie zapewnia dostatecznej ochrony podczas pobytu zagranicznego, dlatego warto zdecydować się na ubezpieczenie KL. Jest to szczególnie ważne wówczas, gdy wyjeżdżasz do krajów, w których karta EKUZ nie jest uznawana (przykładem jest USA czy Meksyk), oraz tam, gdzie koszty leczenia są bardzo wysokie, nawet w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Przeczytaj, na co zwrócić uwagę podczas zakupu ubezpieczenia podróżnego.
Share this article: