Odszkodowanie za opóźniony lot


Opóźnienia lotów mogą być frustrującym doświadczeniem dla podróżnych, wpływając na harmonogramy i plany. Jednakże w przypadku znacznego opóźnienia pasażerowie mogą mieć prawo do odszkodowania. Odszkodowanie za opóźniony lot stanowi istotny element ochrony praw pasażerów lotniczych, zapewniając rekompensatę za utracony czas i niedogodności związane z przetrzymywaniem na lotnisku. Dowiedz się, jakie są prawa pasażerów w przypadku opóźnionego lotu. Jak sprawdzić, jakie odszkodowanie Ci się należy? Jak zgłaszać roszczenia?

Odszkodowanie za opóźniony lot: kiedy przysługuje?

Kiedy odszkodowanie za opóźniony lot jest należne? Musi zostać spełnionych kilka przesłanek:
 
 1. Co najmniej jedno z lotnisk (miejsce startu lub lądowania) znajduje się na terenie Unii Europejskiej, a lot jest obsługiwany przez przewoźnika zarejestrowanego w UE.
 2. Lotnisko startowe znajduje się na terenie Unii Europejskiej, a lot jest obsługiwany przez przewoźnika spoza UE.
 3. Przyczyną opóźnienia jest odpowiedzialność linii lotniczej.
 4. Lot został odwołany mniej niż 14 dni przed planowanym odlotem.
 5. Przewoźnik nie zaproponował pasażerowi alternatywnej formy rekompensaty, np. voucherów lub innego lotu.
 6. Linia lotnicza zaproponowała alternatywną formę rekompensaty i pasażer wyraził na nią zgodę i z niej skorzystał.
Uwaga! Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot przysługuje również w przypadku lotów czarterowych.
 

Odszkodowania za opóźnienie lotu: podstawa prawna roszczeń

Pasażerowie objęci są prawem Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku, które reguluje zasady odszkodowania i pomocy w przypadku znacznych opóźnień lotów.
Pasażerowie lotów opóźnionych mogą ubiegać się o odszkodowanie na mocy Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Sturgeon przeciwko Condor Flugdienst GmbH z listopada 2009 (sygn. akt C-402/07).
 

Odpowiedzialność linii lotniczych za opóźniony lot

Samoloty różnych linii lotniczych na płycie lotniska, stojące w rzędzie, podpięte pod korytarze do hali przylotówW razie opóźnienia lotów możesz otrzymać zwrot kosztu biletu albo może ci zostać zaproponowany alternatywny lot do twojego celu podróży. Jeśli czekasz, wedle prawa operator musi zapewnić ci posiłki i napoje dostosowane do czasu oczekiwania oraz dwie rozmowy telefoniczne i korespondencję mailową. Jeśli konieczne jest dłuższe oczekiwanie na zastępczy lot, masz prawo do zakwaterowania w hotelu oraz transportu między lotniskiem a hotelem.

W przypadku ponadtrzygodzinnego opóźnienia lotu z winy przewoźnika przysługuje ci rekompensata za stracony czas. Jednak jeśli opóźnienie nastąpiło z powodu nadzwyczajnych okoliczności, linie lotnicze są zwolnione z odpowiedzialności i nie są zobowiązane do wypłaty odszkodowania.

Przykłady nadzwyczajnych sytuacji zwalniających przewoźnika z konieczności wypłaty odszkodowania za odwołane loty i opóźnienia lotów o ponad trzy godziny to:
 
 • niedogodne warunki atmosferyczne;
 • klęski żywiołowe;
 • zagrożenie bezpieczeństwa, np. groźba ataku terrorystycznego;
 • strajki strony trzeciej, np. personelu lotniska;
 • destabilizacja polityczna;
 • ograniczenia w kontroli ruchu lotniczego, np. zamknięcie pasa startowego;
 • zderzenie samolotu z ptakiem;
 • ukryte wady produkcyjne samolotu.
Warto jednak mieć na uwadze, że linie czasem nadużywają tego argumentu, unikając wypłaty należności. Dlatego istotne jest dokładne zbadanie faktycznej przyczyny opóźnienia.
 

Opóźnione loty: odszkodowanie zależne od dystansu

Możesz również mieć prawo do odszkodowania za opóźniony lot w wysokości od 250 do 600 euro, chyba że lot został odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności lub pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu przynajmniej na 2 tygodnie przed planowanym lotem. Opóźnienie w dotarciu do miejsca docelowego Twojej podróży musi wynosić minimum 3 godziny. Wysokość kwoty odszkodowania zależy od dystansu lotu, to jest:
 
 • mniej niż 1500 km: 250 euro;
 • pomiędzy 1500 a 3500 km: 400 euro;
 • powyżej 1500 km (pomiędzy krajami UE): 400 euro;
 • powyżej 3500 km (poza UE): 600 euro.
Uwaga! W przypadku opóźnienia lotu o więcej niż 3 godziny, lecz mniej niż 4 godziny, rekompensata za lot może zostać pomniejszone o połowę.

W sieci dostępne są kalkulatory odszkodowania za opóźniony lot, dzięki którym możesz sprawdzić, ile pieniędzy ci przysługuje.
 

Co zrobić, gdy lot jest opóźniony?

Jak sprawdzić, czy lot jest opóźniony? Jeśli jesteś już na lotnisku, to najlepiej na tablicy odlotów lub w biurze informacji danej linii lotniczej bądź lotniska. Jeśli zaś jesteś jeszcze w domu czy w drodze na lotnisko, to możesz śledzić tablicę odlotów w internecie i sprawdzać komunikaty w aplikacji mobilnej linii lotniczych. Powinieneś również otrzymywać informacje mailowe.

Gdy już wiesz, że lot jest poważnie opóźniony, możesz zacząć dochodzić swoich praw. Pasażerowie mają możliwość zrezygnowania z lotu i otrzymania pełnego zwrotu kosztów lub przebukowania na pierwszy dostępny termin. Zmiany można dokonać przez linki zawarte w otrzymanym mailu informacyjnym, na stronie internetowej lub poprzez kontakt z centrum obsługi klienta.

Jeśli wybierzesz opcję przebukowania na kolejny lot, linia lotnicza, która obsługuje opóźniony lot, jest zobowiązana zapewnić ci opiekę w czasie oczekiwania na nowy lot. Instrukcje dotyczące tego zostaną ci przekazane przez pracownika linii lotniczej lub obsługującego lotniska. Jeśli linia lotnicza nie zapewni noclegu ani transportu do hotelu, masz prawo do zwrotu kosztów na podstawie kopii paragonów lub faktury.
 

Przygotuj się do reklamacji

Nie udało się wybrać alternatywnego lotu albo nie otrzymałeś vouchera z kwotą do wykorzystania na przebukowanie? Możesz przygotowywać się do reklamacji z tytułu opóźnienia lotu.

W takiej sytuacji pamiętaj, by zachować wszystkie potwierdzenia związane z podróżą: dokumenty lotnicze, takie jak karta pokładowa, potwierdzenie rezerwacji, bilet elektroniczny (e-ticket), wszelkie zawiadomienia o opóźnieniach oraz zapisać istotne dane dotyczące lotu, jak jego numer, harmonogram (planowany czas odlotu i przylotu), rzeczywisty czas opóźnienia. Ponadto utrzymuj dokładny zapis wydatków, takich jak koszty taksówki, noclegu, posiłków, napojów itd.

Staraj się też dowiedzieć, jaka była przyczyna opóźnienia – np. zapytaj personel pokładowy o szczegóły, jeśli masz taką możliwość. Zorientuj się, czy panują kiepskie warunki pogodowe i czy inne loty również odwołano lub są opóźnione.
 

Jak się ubiegać o odszkodowanie za opóźniony lot?

Konsumentom, którzy dotarli do swojego miejsca docelowego z co najmniej trzygodzinnym opóźnieniem w stosunku do planowanego czasu lądowania, przysługuje prawo do odszkodowania za opóźniony lot.

Aby ubiegać się o środki, należy złożyć reklamację w formie pisemnej bezpośrednio u przewoźnika, który go obsługiwał, i zachować potwierdzenie wysłania. W reklamacji należy zawrzeć dane lotu oraz kwotę odszkodowania. Nie jest konieczne podawanie podstawy prawnej. W przypadku najpopularniejszych europejskich przewoźników lotniczych można skorzystać z wniosków o odszkodowanie za opóźniony lot udostępnionych na stronie ECK Polska.

Jeśli linia lotnicza odmówi wypłaty odszkodowania lub nie odpowie na reklamację w ciągu 30 dni, konsument może zwrócić się o pomoc:
 
 • do Rzecznika Praw Pasażera, jeśli lot odbywał się z Polski;
 • do ECK Polska, jeśli linia lotnicza jest zarejestrowana w innym kraju UE.

Ile masz czasu na zgłoszenie roszczenia?

W Polsce pasażerowie mają aż rok od daty zakłóconego lotu na złożenie wniosku o odszkodowanie. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii mają na to nawet 6 lat.
 

Czy da się zabezpieczyć na wypadek opóźnionego lotu?

Odszkodowanie za opóźniony lot jak najbardziej można uzyskać. Jednak warto się zabezpieczyć i nie czekać na ewentualny zwrot kosztów od przewoźnika czy rekompensatę. Przed wyjazdem polecamy kupić polisę turystyczną, która będzie obejmować opóźnione czy odwołane loty. AXA w pakietach ubezpieczenia Zdobywca i Podróżnik oferuje pomoc prawną oraz świadczenia na wypadek opóźnienia lub odwołania lotu. W pakiecie Zdobywca można uzyskać sumę ubezpieczenia aż do 40 milionów złotych na koszty leczenia.
 
Share this article: