Ubezpieczenie turystyczne a COVID-19

 

INFORMACJE

Ubezpieczenie turystyczne a COVID-19
Ubezpieczenie turystyczne a COVID-19

Czy wiesz, że nasze ubezpieczenie turystyczne DALEKO OD DOMU zapewnia Ci ochronę również w sytuacji gdy zachorujesz na COVID-19 podczas trwania podróży zagranicznej? Dowiedz się na jakich zasadach działa ochrona. Poniżej przygotowaliśmy zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące COVID-19. Zapoznaj się z nimi i rozwiej wszelkie wątpliwości.

Wyjeżdżając za granicę stosuj się do aktualnych zaleceń Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 

GDZIE MOGĘ PODRÓŻOWAĆ? W JAKICH KRAJACH OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE W PRZYPADKU ZACHOROWANIA NA COVID-19?

 • Jeśli podróżujesz do kraju, dla którego zgodnie z ostrzeżeniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych odradzono wszelkie podróże (4 stopień ostrzeżenia - oznacza najwyższy poziom zagrożenia. Zalecana jest rezygnacja z podróży, w tym w celach zawodowych, a także w pilnych sprawach rodzinnych), wówczas ubezpieczyciel nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy to zarówno zdarzeń wynikających z zakażenia koronawirusem, ale także pozostałych czynników, z powodu których MSZ odradza podróżowanie na dane terytorium (np. wysokie zagrożenie zamachami terrorystycznymi). Ostrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, lista krajów i aktualne zalecenia dotyczące podróży można znaleźć tutaj.
CO JEŚLI MUSZĘ WYJECHAĆ DO KRAJU, DO KTÓREGO MSZ ODRADZA PODRÓŻE Z UWAGI NA COVID-19?

 • W takim przypadku przed zakupem ubezpieczenia prosimy o kontakt z nami i przesłanie informacji na temat celu podróży, daty i powodu wyjazdu na adres e-mail: medical@axa-assistance.pl. Ocenimy ryzyko związane z Twoim wyjazdem i przedstawimy Ci naszą opinię w ciągu 24 godzin lub następnego dnia roboczego.
CZY W RAMACH POLISY PRZYSŁUGUJE MI POMOC JEŚLI POMIMO BRAKÓW OZNAKÓW CHOROBY ZOSTANĘ OBJĘTY KWARANTANNĄ?

 • Ubezpieczenie podróżne w pakietach Podróżnik i Zdobywca obejmuje przypadki, w których podczas pobytu za granicą zostaniesz poddany izolacji lub kwarantannie to jest odosobnieniu w celu zapobieżenia szerzenia się choroby COVID-19. Pokryjemy dodatkowe koszty związane z przedłużonym pobytem za granicą tj. zakwaterowania i wyżywienia oraz podróży powrotnej do wysokości limitów określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
 • Jeśli Twoje ubezpieczenie turystyczne wygaśnie w okresie trwania kwarantanny lub izolacji, napisz do nas na adres produktowa@axa-assistance.pl lub zadzwoń pod numer + 48 22 529 84 44 (poniedziałek - piątek 08:00 - 20:00). W takiej sytuacji pomożemy Ci zawrzeć dodatkową polisę, aby przedłużyć Twoją ochronę ubezpieczeniową o czas, w którym jesteś zmuszony pozostać za granicą.
JAK DZIAŁA UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE GDY ZACHORUJĘ NA COVID-19 ZA GRANICĄ?

 • Ubezpieczenie turystyczne zapewnia ochronę w przypadku zdiagnozowania zachorowania na COVID-19. W momencie otrzymania pozytywnego wyniku testu jak najszybciej skontaktuj się z ubezpieczycielem dzwoniąc na numer +48 22 575 97 28. W takiej sytuacji nasze Centrum Alarmowe udzieli Ci pomocy na zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (art. 15) – są to świadczenia medyczne wynikające z Twojego stanu zdrowia, np. pokrycie ewentualnych kosztów konsultacji lekarskich, hospitalizacji, zaleconych leków, kwarantanny medycznej (izolacji chorych), czy transportu powrotnego.
CZY UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE OBEJMUJE WYKONANIE BADANIA NA COVID-19?

 • Tak, o ile test zostanie zalecony przez lekarza w celu postawienia diagnozy, w związku z występującymi objawami chorobowymi.
  Ubezpieczenie podróżne nie obejmuje testów profilaktycznych, ani testów wyrywkowych przed wyjazdem/ po wjeździe na dane terytorium.
CZY MOGĘ UBEZPIECZYĆ SIĘ NA WYPADEK REZYGNACJI Z PODRÓŻY Z POWODU ZACHOROWANIA NA COVID-19?

 • Tak, za opłatą dodatkowej składki ochronę można rozszerzyć o ubezpieczenie Rezygnacji z/Przerwania Podróży, które swoim zakresem obejmuje zwrot poniesionych kosztów wyjazdu w przypadku konieczności jego odwołania z powodu zachorowania na COVID-19 lub objęcia izolacją łącznie do 45 000 zł. Można je wykupić w terminie 14 dni od daty zakupu wycieczki, jeżeli wyjazd ma odbyć się za więcej niż 30 dni lub w dniu jej wykupienia, jeżeli do wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni.

Dostępne warianty

 
Zdobywca
Podróżnik
Urlopowicz
Koszty leczenia i assistance
40 000 000 zł
600 000 zł
200 000 zł
Ubezpieczenie usług assistance
 
 
 
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
 
 
 
Odpowiedzialność cywilna
 
 
Ubezpieczenie bagażu
 
 
Pozostawione mienie
 
Najlepszy wybór
Zdobywca
 • Zbliża się wymarzona podróż?Ten pakiet zapewni Ci najpełniejszą ochronę podczas wyjazdu. 
 • Najwyższy limit na koszty leczenia za granicą do 40 mln zł, w tym pokrycie kosztów transportu medycznego do kraju zamieszkania, czy interwencji służb ratowniczych. Ponadto do 150 tys. zł tytułu uszczerbku na zdrowiu i 1,5 mln zł na szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
 • Ubezpieczenie obejmuje również ubezpieczenie bagażu, pomoc prawną, świadczenia na wypadek opóźnienia lub odwołania lotu oraz ochronę mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania.
Podróżnik
 • Planujesz spokojny urlop w Europie? Dzięki wariantowi „Podróżnik” zapewnimy Ci bezpieczeństwo w podróży.
 • Limit na koszty leczenia za granicą do 600 tys. zł, w tym również pokrycie kosztów transportu medycznego do kraju zamieszkania, czy interwencji służb ratowniczych. Ponad to do 50 tys. zł tytułu uszczerbku na zdrowiu i 250 tys. zł na szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
 • Ubezpieczenie obejmuje również pomoc prawną oraz świadczenia na wypadek opóźnienia lub odwołania lotu.
Urlopowicz
 • Jeśli planujesz krótki wyjazd do krajów ościennych, wariant „Urlopowicz” będzie dla Ciebie odpowiedni.
 • Limit na koszty leczenia za granicą do 200 tys zł, w tym również pokrycie kosztów transportu medycznego do kraju zamieszkania, czy interwencji służb ratowniczych. Ponadto do 20 tys. zł tytułu uszczerbku na zdrowiu.
 • Ubezpieczenie NIE obejmuje innych istotnych ryzyk takich jak odpowiedzialność cywilna, czy ubezpieczenie bagażu.