Strona startowa > O nas > AXA ASSISTANCE > Dane firmowe

DANE SPÓŁEK

AXA Assistance jest marką handlową należącą do Grupy AXA Assistance, którą w Polsce reprezentują Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce oraz Inter Partner Assistance Polska S.A. 

Inter Partner Assistance Polska S.A.
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
NIP: 525-15-73-813 Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000060063 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy wynosi 2 000 000 zł i jest wpłacony w całości

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
NIP 108-00-06-955 Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000320749 Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Informujemy, że z dniem 24 października 2016 r. adres siedziby Inter Partner Assistance Polska S.A. i Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce uległ zmianie z ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa na ul. Prostą 68, 00-838 Warszawa. 
Pozostałe dane tj. numery telefonów, numery NIP, REGON, KRS, konta bankowe, adresy e-mail pozostają bez zmian.