Pytania i odpowiedzi
Wybierz produkt, który Cię interesuje

Wybierz fazę ubezpieczenia

O co masz pytanie

Pytania i odpowiedzi
Co obejmuje kontynuacja leczenia w Polsce?
Ubezpieczenie kontynuacji leczenia w Polsce daje możliwość dalszego leczenia po powrocie z podróży zagranicznej, podczas której doszło do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętych ubezpieczeniem turystycznym. Kontynuacja leczenia w Polsce zawiera: pierwszą wizytę u lekarza, zdjęcie gipsu, szwów, zmianę opatrunku, rehabilitację, transport do/z placówki medycznej, sprzęt rehabilitacyjny, pomoc domową, program animacyjny, psychologa, leczenie choroby tropikalnej; zgodnie z limitami wskazanymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia.