Pytania i odpowiedzi
Wybierz produkt, który Cię interesuje

Wybierz fazę ubezpieczenia

O co masz pytanie

Ubezpieczenie turystyczne
Czy chodzenie po górach objęte jest ubezpieczeniem?
Trekking bez użycia sprzętu specjalistycznego i do wysokości 3 500 m n.p.m, w standardzie ubezpieczenia. Jeśli będzie to trekking z użyciem sprzętu specjalistycznego lub na wysokości powyżej 3 500 m n.p.m niezbędne jest wykupienie rozszerzenia o sporty wysokiego ryzyka.
 
Czy jazda na nartach lub snowboard na oznakowanych trasach wymaga dodatkowego ubezpieczenia sportów wysokiego ryzyka?

Jazda na nartach i snowboardzie na oznakowanych trasach jest objęta ochrona w ramach ubezpieczenia bez konieczności wykupowania dodatkowego rozszerzenia.

Czy jest możliwość dokupienia rozszerzenia po wykupieniu polisy?
Nie, nie ma możliwości dokupienia rozszerzenia.
 
Czy limity danych świadczeń są łącznie dla wszystkich czy dla jednej osoby?
Limity świadczeń zawartych w ubezpieczeniu przysługują każdej osobie ubezpieczonej z osobna.
 
Czy mogę ubezpieczyć się na wypadek rezygnacji z podróży z powodu zachorowania na covid-19?
Na chwilę obecną nie oferujemy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji bądź przerwania podróży.
Czy można również ubezpieczyć freeride?

Tak, freeride (narciarstwo lub snowboard poza oznakowanymi trasami) może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Sportów wysokiego ryzyka.

Czy można się ubezpieczyć podczas wyjazdu do pracy?
Tak, wyjazdy do pracy umysłowej pokrywa ubezpieczenie turystyczne Daleko od Domu.

W przypadku wyjazdu do pracy fizycznej należy wykupić dodatkowe rozszerzenie o prace fizyczną. Rozszerzenie to pokrywa wykonywane przez ubezpieczonego czynności w celu niezarobkowym (np. praktyki, wolontariat, szkolenia) lub zarobkowym (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia), które opierają się głównie na sile mięśni oraz umiejętnościach manualnych lub praktycznych (np. czynności wykonywane z użyciem niebezpiecznych narzędzi, praca na wysokościach, remontowo-budowalna, praca pod ziemią, prace przy rozładunku w transporcie).
 
Czy można ubezpieczyć nurkowanie?

Tak, nasze ubezpieczenie podróżne obejmuje również nurkowanie. Ważne jest jednak, do jakiej głębokości nurkujesz. Dzielimy nurkowanie na kategorie sportowe w następujący sposób: nurkowanie z aparatem oddechowym w miejscach o głębokości do 10 metrów z instruktorem lub bez niego, ale z wymaganym certyfikatem jest objęte podstawową ochrona ubezpieczeniową,

Zaś nurkowanie z aparatem oddechowym w miejscach o głębokości ponad 10 metrów z instruktorem lub bez niego, ale z wymaganym certyfikatem może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach Sportów wysokiego ryzyka;

Czy można ubezpieczyć żeglarstwo podczas podróży?

Tak, nasze ubezpieczenie podróżne obejmuje również żeglarstwo, jednak rejsy powyżej 12 mil morskich od brzegu wymagają rozszerzenia ochrony o Sporty wysokiego ryzyka.

Czy po zakupie ubezpieczenia otrzymam potwierdzenie, że polisa pokrywa koszty związane z Covid-19?
Tak, dokument posiada adnotacje potwierdzającą, iż koszty medyczne związane z Covid-19 objęte są ubezpieczeniem. Adnotacja zawarta jest w języku polskim oraz angielskim.
 
Czy Polska jest w Europie? title
Czy Polska jest w Europie? treść
Czy strefa Europa obejmuje całą Rosję? Czy w polisie może znaleźć się taka informacja?
Tak, strefa Europa obejmuje całe terytorium Rosji (zarówno jej europejską, jak i azjatycką cześć). Na polisie wskazany jest zakres terytorialny, dla którego ubezpieczenie jest ważne. Jeśli niniejsza informacja okaże się niewystarczająca, na życzenie możemy przygotować dodatkowe zaświadczenie w języku polskim lub angielskim.
 
Czy ubezpieczenie dla cudzoziemców obejmuje inne świadczenia poza kosztami leczenia?

Ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców przyjeżdzających do Polski lub kraju strefy Schengen obejmuje wyłącznie koszty medyczne. Ubezpieczenie nie posiada świadczeń typu NNW, Odpowiedzialności Cywilnej, ubezpieczenia lotu czy bagażu.

Czy ubezpieczenie podróżne jest skuteczne w dniu zawarcia umowy?

Ubezpieczenie podróżne może wystartować w dniu zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż w 4 godziny po zawarciu umowy ubezpieczenia i opłaceniu składki.

Czy ubezpieczenie podróżne obejmuje ratownictwo górskie i transport helikopterem?

Tak, w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku gwarantujemy pokrycie kosztów interwencji pogotowia górskiego, czy transportu helikopterem.

Czy ubezpieczenie podróżne obejmuje również terytorium Egiptu?

Tak, strefa Europa, obejmuje wszystkie kraje basenu Morza Śródziemnego, tj. Cypr, Egipt, Gruzję, Izrael, Liban, Libię, Maltę, Maroko, Syrię, Tunezję, Turcję oraz Wyspy Kanaryjskie, a ponad to Rosję (w tym jej azjatycką część).

Jaki Wariant działa dla podróży odbywanych na Ukrainę?
Dla podróżujących na Ukrainę AXA Assistance swoim zakresem ochrony objęła zachorowania na Covid-19 oraz na wypadek kwarantanny lub izolacji. Zachorowanie na Covid-19 zostały objęte w wszystkich wariantach Ubezpieczenia: Urlopowicz, Podróżnik, Zdobywca. Świadczenie kwarantanny oraz izolacji jest ujęte w pakiecie Podróżnik oraz Zdobywca. 
AXA Assistance posiada zarówno lokalnego partnera jak i przedstawicielstwo na Ukrainie.
 
Kiedy i w jaki sposób otrzymam dokumenty ubezpieczenia podróżnego?
Polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia wysyłamy na wskazany przez Państwa adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu zakupu ubezpieczenia.
Przy zakupie polisy wpisałem, jako kraj docelowy Ukraina a w podsumowaniu pojawia się Europa?

Wpisanie danego kraju pozwala systemowi dobranie odpowiedniego strefy terytorialnej. Kupując ubezpieczenie dla danej strefy jesteś ubezpieczony w wszystkich krajach, które dana strefa obejmuje ( w tym wypadku ubezpieczenie pokryje wyjazd zarówno na Ukrainę jak i pozostałe kraje wyszczególnione w strefie Europa).Ubezpieczenie jest aktywne w trzech różnych strefach terytorialnych.

Europa – region geograficzny Europy, a ponadto kraje basenu Morza Śródziemnego tj. Cypr, Egipt, Gruzja, Izrael, Liban, Libia, Malta, Maroko, Syria, Tunezja, Turcja oraz Wyspy Kanaryjskie i Rosja (w tym jej azjatycka część);

Świat bez USA i Kanady – wszystkie państwa świata, wyłączając terytorium USA i Kanady.

Świat – wszystkie państwa świata.

W jakich krajach działa ubezpieczenie?
Ubezpieczenie jest aktywne w trzech różnych strefach terytorialnych.

Europa – region geograficzny Europy, a ponadto kraje basenu Morza Śródziemnego tj. Cypr, Egipt, Gruzja, Izrael, Liban, Libia, Malta, Maroko, Syria, Tunezja, Turcja oraz Wyspy Kanaryjskie i Rosja (w tym jej azjatycka część);

Świat bez USA i Kanady – wszystkie państwa świata, wyłączając terytorium USA i Kanady.

Świat – wszystkie państwa świata wyłączając kra stałego zamieszkania oraz Polskę.