Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa (COVID-19) osiągnęło status pandemii.

Nasze ubezpieczenie podróży zapewnia ochronę w razie nieprzewidzianych zdarzeń - nie chroni więc przypadków, które były do przewidzenia lub które znane były przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
Z tego powodu wszelkie nowe polisy zakupione po 11.03.2020 r. nie będą obejmowały zdarzeń związanych z pandemią koronawirusa, zgodnie z wyłączeniami odpowiedzialności, znajdującymi się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Nadal będziemy świadczyć ochronę w zakresie kosztów leczenia w odniesieniu do zachorowań na COVID-19, jeśli ubezpieczona podróż rozpoczęła się przed wydaniem przez WHO oświadczenia o pandemii.

Wszystkie polisy zapewniają ochronę dla zdarzeń przewidzianych w OWU nie związanych z epidemią koronawirusa.

 

Insurtech w AXA Partners


04/04/2019 AXA Partners wraz z akceleratorem Accelpoint rozpoczynają rekrutację startupów do projektu rozwojowo-grantowego AccelUp. Spotkanie dla firmy z sektora insurtech zainteresowanych udziałem w projekcie odbędzie się 15 kwietnia br. w Warszawie.
 
Program akceleracyjny AccelUp przeznaczony jest dla startupów, oferujących rozwiązania gotowe do wdrożenia. Firmy zakwalifikowane do projektu otrzymają dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł oraz mentoring biznesowy w postaci 100 godzin konsultacji z ekspertami. Startupy będą miały również możliwość ubiegania się o wsparcie międzynarodowych funduszy inwestycyjnych.

Spotkanie informacyjne dla firm z sektora insurtech odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00, przy ul. Prostej 68 w Warszawie.

Rejestracja prowadzona jest na stronie: https://www.eventbrite.com/e/accelup-meeting-insurtech-tickets-59812152759

Projekt AccelUp realizowany jest w ramach współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Akcelerator Accelpoint otrzymał wsparcie w ramach działania 2.5. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Programy Akceleracyjne”.

Więcej szczegółów na temat projektu oraz zasady rekrutacji znaleźć można na stronie www.accelpoint.pl
Share this article: