Zarząd

JAN ČUPA – PREZES ZARZĄDU


Jan Čupa jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. Karierę zawodową rozpoczynał w kancelarii adwokackiej. Z branżą assistance związany jest od 2002 r. Początkowo odpowiadał za rozwój nowych produktów w spółce AXA Assistance w Pradze. W 2007 r. został powołany na Prezesa Zarządu czeskiej spółki i uczynił ją liderem branży assistance w Czechach. W 2013 r. objął funkcję Prezesa Zarządu Inter Partner Assistance Polska S.A. oraz Dyrektora Generalnego Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce.
 

RENATA DĘBIŃSKA – WICEPREZES ZARZĄDU


Renata Dębińska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczynała w jednej z wiodących firm audytorskich, gdzie przeszła przez wszystkie szczeble kariery. Specjalizowała się w audycie ustawowym firm ubezpieczeniowych oraz w procedurach due diligence. W 2006 r. dołączyła do zespołu AXA Assistance, obejmując stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego. W 2013 r. objęła funkcję Członka Zarządu Inter Partner Assistance Polska S.A. sprawując nadzór nie tylko nad finansami, ale również nad taryfikacjami, departamentem prawnym oraz obszarem rozwoju produktów. W 2015 roku została powołana na Wiceprezesa Zarządu.
 

PETR HOŠEK – CZŁONEK ZARZĄDU


Petr Hošek jest absolwentem wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Praskiej. Karierę w ubezpieczeniach rozpoczął w 2004 r. w obszarze zarządzania produktami. Z branżą assistance związany jest od 2008 r. kiedy to objął stanowisko Dyrektora Departamentu Likwidacji Szkód w AXA Assistance w Pradze. Od 2010 r. pełni funkcję Regionalnego Dyrektora Operacyjnego w Grupie AXA Assistance. W 2013 r. został powołany na Członka Zarządu Inter Partner Assistance Polska S.A.


TOMÁŠ MRNKA – CZŁONEK ZARZĄDU


Tomáš Mrnka jest absolwentem Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Pradze na kierunku ekonomicznym ze specjalizacją ubezpieczeniową. W 2000 r. dołączył do Grupy AXA, gdzie od 2005 r. pracował na stanowisku Head of Corporate Sales. W 2010 r. objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży w AXA Assistance w Pradze. W 2015 roku został powołany na Członka Zarządu i Dyrektora Sprzedaży w Inter Partner Assistance Polska S.A. Tomáš jest żonaty i ma dwoje dzieci.


ŁUKASZ HAJKOWSKI – CZŁONEK ZARZĄDU


Łukasz Hajkowski jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie. Wiedzę i doświadczenie w zakresie rozwoju sprzedaży zdobywał podczas wieloletniej pracy w instytucjach z branży finansowej, nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz branży paliwowej. Jest autorem wielu nowatorskich metod sprzedaży produktów ubezpieczeniowych m.in. w segmencie affinity. Od 2009 roku aktywnie współuczestniczy w rozwoju oferty handlowej AXA Assistance w Polsce. W 2015 r. został powołany na Członka Zarządu w Inter Partner Assistance Polska S.A.