Strona startowa > Nasze produkty > Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców

Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców w przypadku koniecznej i natychmiastowej opieki lekarskiej

Ubezpieczenie dla osób ubiegających się o wizę 

Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców przeznaczone jest dla obcokrajowców niebędących obywatelami państw Unii Europejskiej, którzy nie mogą skorzystać z polskiego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Zapewnia ono pokrycie lub zwrot kosztów leczenia  w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zarówno w Polsce jak i na terytorium Strefy Schengen.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla cudzoziemców, którzy planują pobyt na terytorium Polski przez okres:

 maksymalnie 3 miesięcy i ubiegają się o krótkookresową wizę,
 od 3 do 36 miesięcy i ubiegają się o długookresową wizę, pobyt czasowy lub zezwolenie na zamieszkanie
 

Dowiedz się więcej:

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego cudzoziemców opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w tym miejscu.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią dostępną od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00 pod numerem telefonu +48 22 529 84 44.

Ewentualne pytania możesz także kierować na adres email kontakt@axa-assistance.pl

 

Zakres | Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje następujące rodzaje podróży:
■ podróż lub pobyt w celach edukacyjnych,
■ podróż turystyczna o charakterze wypoczynkowym lub związanym z amatorskim uprawianiem sportów,
■ podróż w celach zarobkowych.

Świadczenia | Realizowane świadczenia

Ubezpieczenie pokrywa koszty:
1) badań niezbędnych do postawienia diagnozy,
2) udzielenia niezbędnej pomocy lekarskiej,
3) pobytu w szpitalu,
4) przepisanych leków,
5) leczenia stomatologicznego w przypadku ostrego bólu zębów,
6) transportu do placówki medycznej,
7) transportu od lekarza do placówki medycznej lub pomiędzy placówkami,
8) transport z placówki medycznej do miejsca pobytu (zasadny z przyczyn medycznych,
9) transportu do Kraju stałego zamieszkania (repatriacja),
10) transportu zwłok do Kraju stałego zamieszkania.

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia (UKL) SUMA UBEZPIECZENIA / LIMITY
Strefa Schengen
Ubezpieczenie Kosztów Leczenia – suma ubezpieczenia (UKL) € 60.000
- repatriacja i transport rzeczywiste koszty w ramach sumy ubezpieczenia UKL
- pomoc lekarza stomatologa € 200
 

Pomoc

Potrzebujesz pomocy medycznej? Skontaktuj się niezwłocznie z Centrum Pomocy AXA Assistance, które pozostaje do dyspozycji naszych Klientów 24 godziny na dobę przez cały rok.
Nasi pracownicy biegle komunikują się w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.

+ 48 22 575 98 48