Do czego służy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest bezpłatną kartą, która umożliwia korzystanie z opieki zdrowotnej w każdym z 28 krajów UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii podczas pobytu czasowego, na takich samych warunkach i po takich samych kosztach, jak obywatele ubezpieczeni w tych krajach.


Kto jest uprawniony do korzystania z Karty?

Osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych na Węgrzech, które zamieszkują na Węgrzech lub w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Obywatele ci mogą korzystać z niektórych - niezbędnych z medycznego punktu widzenia - usług zdrowotnych w innym państwie członkowskim lub państwie będącym stroną umowy na koszt węgierskiego ubezpieczenia zdrowotnego. Uprawnienia do tych świadczeń mogą być weryfikowane za pomocą Karty.

Ważność Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Karta jest ważna przez 36 miesięcy od daty wydania. W przypadku wygaśnięcia uprawnień posiadacza karty do ubezpieczenia zdrowotnego w okresie ważności wskazanym na karcie, kartę należy niezwłocznie zwrócić do organu administracji kasy chorych, który ją wydał.

Co powinienem zrobić, jeśli zgubię swoją kartę?

W przypadku zniszczenia, uszkodzenia, zagubienia, kradzieży lub utraty możliwości korzystania z Karty, ubezpieczony musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwy organ administracji kasy chorych, który wydał Kartę. W takich przypadkach ubezpieczony może złożyć wniosek o wydanie nowej Karty za uiszczeniem odrębnej opłaty administracyjnej.

Co nie jest objęte Kartą?

Karta nie może być używana, jeżeli ubezpieczony udał się do innego państwa członkowskiego specjalnie w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody. Karta nie jest substytutem ubezpieczenia podróżnego, nie pokrywa kosztów prywatnej opieki lub kradzieży. Aby uniknąć takich przypadków, warto wykupić osobne ubezpieczenie. W miejscach, gdzie nie ma państwowej opieki zdrowotnej, karta może nie być akceptowana.

Źródło i więcej informacji: http://www.eubetegjog.hu/az-europai-egeszsegbiztositasi-kartya.html

Posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego jest niezbędne do spędzenia idealnych wakacji!