Ubezpieczenie podróżne


Historia ubezpieczeń turystycznych sięga początku 1900 roku, a ich twórcą był Miksa Engel Cserkúti. O swoim biznesie rozmyślał na dworcu kolejowym. Zastanawiał się co się stanie z uszkodzonym bagażem, a gdy się temu przyjrzał, okazało się, że PKP wypłaci tylko minimalne odszkodowanie. Znalazłszy niszę na rynku, szybko ją wypełnił: w 1907 r. powstało Europejskie Towarzystwo Ubezpieczeń Ładunków i Bagażu, pierwsze na świecie wyspecjalizowane w tej dziedzinie.

Obecnie wszystkie duże firmy posiadają ubezpieczenia turystyczne i coraz częściej oferują konkretne usługi. Wykupienie ubezpieczenia turystycznego jest zalecane przed każdą podróżą zagraniczną, ponieważ składka jest niewielka w porównaniu z całkowitym kosztem podróży, a mimo to daje poczucie bezpieczeństwa podróżującym na wakacjach lub zimującym na nieznanym terytorium. Wszystkie polisy ubezpieczenia podróżnego zapewniają pokrycie kosztów ratownictwa medycznego, ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz assistance, czyli całodobową obsługę klienta w języku ojczystym, dostępną przez telefon i coraz częściej przez Internet. Serwis jest zawsze dostępny, dzięki czemu osoby potrzebujące mogą uzyskać prawdziwą pomoc i poradę w każdej minucie dnia.

W przypadku ubezpieczeń na życie, wypadkowych i chorobowych ubezpieczyciele oferują więcej usług, które mają charakter pomocy lub wsparcia. Może to obejmować na przykład powiadomienie krewnych lub zorganizowanie ich przyjazdu na miejsce, sprowadzenie dziecka do domu, a nawet zwrot kosztów wcześniejszego lub nagłego powrotu do domu. Obejmuje ona również pokrycie kosztów repatriacji osoby chorej (ewentualnie, niestety, zwłok). Ubezpieczyciel musi również wypłacić odszkodowanie w przypadku przypadkowego inwalidztwa oraz złamań kości lub obrażeń.

Ponadto ubezpieczenie bagażu obejmuje odszkodowanie za wszelkie uszkodzenia bagażu, ograniczony zwrot kosztów w przypadku kradzieży lub zagubienia bagażu oraz zwrot kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem bagażu w przypadku wielu rodzajów transportu. W przypadku kilku wariantów ubezpieczyciele zapewniają również dodatkowe usługi, takie jak ochrona prawna, zwrot kosztów sądowych lub zaliczka na poczet kaucji. Jednak usługi te są zazwyczaj świadczone przez ubezpieczyciela, jeśli wybierzesz ubezpieczenie premium.

Jest kilka rzeczy, o których należy wiedzieć przed zawarciem ubezpieczenia turystycznego, ponieważ usługi te nie obejmują wszystkich i wszystkiego. Ubezpieczenie podróżne np.na Węgrzech można wykupić tylko przed rozpoczęciem podróży i należy wiedzieć, że nie można wykupić ubezpieczenia dla obywateli mieszkających za granicą lub dla osób pracujących za granicą. Oczywiste jest, że ubezpieczenie zdrowotne nie obejmuje leczenia za granicą chorób nabytych przed wyjazdem oraz zdarzeń medycznych związanych z ciążą.

Ponadto, w przypadku ubezpieczenia bagażu, ubezpieczyciele wyłączają z ryzyka również różne metale szlachetne, kolekcje, futra zwierząt, gotówkę, sprzęt sportowy, w tym rowery. Wykluczone są również przedmioty o większej wartości indywidualnej, takie jak sprzęt elektroniczny, aparaty fotograficzne itp. Ponadto do ubezpieczeń Internal turystycznych mają również zastosowanie ogólne wyłączenia z zakresu ubezpieczenia, takie jak siła wyższa, promieniowanie jądrowe, wojna domowa, wojna, czyn niedozwolony, pijaństwo lub inny stan, w którym znajdują się substancje zmieniające stan umysłu oraz samobójstwo.

Można również wykupić ubezpieczenie na wypadek rezygnacji, na wypadek gdyby trzeba było zrezygnować z podróży z jakiegokolwiek powodu, w tym choroby lub wypadku, śmierci, uszkodzenia mienia, rozwiązania stosunku pracy lub rozwodu. Możemy również ubezpieczyć się na wypadek, gdybyśmy musieli przerwać podróż i wrócić do domu z jakiegokolwiek powodu, np. niespodziewanej choroby, śmierci, zagrożenia życia kogoś bliskiego w domu lub uszkodzenia mienia.

Na szczęście w większości przypadków możemy dopasować ubezpieczenie turystyczne do własnych potrzeb, dzięki czemu mamy pewność, że podczas urlopu czy wycieczki zawsze będziemy objęci ochroną ubezpieczeniową przez ubezpieczyciela. Jeśli chodzi o najlepsze dla nas oferty ubezpieczeniowe, to istnieje mnóstwo internetowych stron kalkulacyjnych, na których możemy wybrać najbardziej trafne i najlepsze dla nas oferty, biorąc pod uwagę wszystkie wpisane przez nas parametry. Należy jednak pamiętać, że najtańsza oferta niekoniecznie jest najlepsza i nie warto oszczędzać na ubezpieczeniu.

Każda polisa ubezpieczenia turystycznego jest inna i może być dostosowana do Twoich potrzeb, np. ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i pomoc prawna nie zawsze są zawarte w podstawowych usługach. Jeśli ich potrzebujesz, powinieneś zaznaczyć to przed podpisaniem umowy. Ubezpieczenie podróżne to jeden ze sposobów na zapewnienie sobie bardziej relaksujących wakacji.

Zapoznaj się z naszą broszurą dotyczącą ubezpieczeń podróżnych!