AXA Partners gotowa na zdalne egzaminy agencyjne (OFWCA)


W celu ułatwienia funkcjonowania branży ubezpieczeniowej w czasie epidemii Ministerstwo Finansów wprowadziło czasową możliwość zdalnego przeprowadzania egzaminów agencyjnych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. System egzaminacyjny AXA Partners spełnia wszelkie wymogi prawne oraz techniczne do przeprowadzania egzaminów agencyjnych w trybie teleinformatycznym.
 
AXA Partners jako jedna z pierwszych spółek ubezpieczeniowych w Polsce wprowadziła, tuż po uzyskaniu formalnej zgody KNF, rozwiązanie systemowe umożliwiające przeprowadzanie zdalnych egzaminów dla osób ubiegających się o status Osoby Fizycznej Wykonującej Czynności Agencyjne (OFWCA) i już realizuje egzaminy w tym trybie. Możliwość przeprowadzania zdalnych egzaminów pozwala zarówno nam jak i naszym Partnerom na zachowanie ciągłości działania w tym aspekcie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa w sytuacji podniesionego ryzyka epidemicznego.
 
Zalety nowego rozwiązania:
 
  • Dostarczenie niezbędnych dokumentów przez Partnerów drogą elektroniczną.
  • Pełna automatyzacja podczas sesji egzaminacyjnej m.in. brak komisji egzaminacyjnej i czynnika ludzkiego po stronie organizatora egzaminu.
  • Wygoda w kwestii terminów. Egzaminy ustalone są na konkretne dni kalendarzowe - zdający może rozpocząć egzamin o dowolnej godzinie, jednak musi go ukończyć przed g. 23:59 danego dnia, wtedy następuje automatyczne odcięcie dostępu do testu egzaminacyjnego.
  • Wymagania sprzętowe: aktywne połączenie internetowe, komputer lub urządzenie mobilne (również telefony komórkowe z systemami Android i IOS).
  • Zaświadczenie o zdanym egzaminie dostarczone drogą elektroniczną w formacie PDF w ciągu 1 dnia roboczego od zakończenia egzaminu.
  • Możliwość egzaminowania małych i dużych grup (od 1 do 60 osób).
Share this article: