AXA Assistance i Clicket.pl dla "Partnerstwa i Zatrudnienia."


Startup Clicket.pl - jeden z Partnerów kampanii społecznej "Partnerstwo i Zatrudnienie", we współpracy z AXA Assistance promują kampanię organizowaną przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą
Prowadzona komunikacja skierowana jest przede wszystkim do pracowników z Ukrainy, pracodawców oraz agencji pośrednictwa pracy w Polsce i w Ukrainie. Celem kampanii jest zwalczanie nieprawidłowości na rynku zatrudnienia Ukraińców w Polsce, walka ze stereotypami związanymi z migracją, a także pomoc i wsparcie w procesie adaptacji pracowników z Ukrainy.

Jednocześnie Clicket.pl oraz AXA Assistance uruchamiają z początkiem sierpnia sprzedaż nowego wariantu obowiązkowego ubezpieczenia kosztów leczenia dla obywateli Europy Wschodniej. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla obcokrajowców, niebędących obywatelami państw Unii Europejskiej, którzy nie mogą skorzystać z polskiego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest ono niezbędne dla obywateli Europy Wschodniej, którzy ubiegają się o długookresową wizę, pobyt czasowy lub zezwolenie na zamieszkanie w Polsce. 
Share this article: