Placówki medyczne AXA ASSISTANCE

Mapa placówek medycznych AXA ASSISTANCE obsługujących osoby objęte ubezpieczeniami MediPlan i Casco MediPlan wg stanu na lipiec 2014 r.