Strona startowa > Produkty > Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców

Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców

Ubezpieczenie dla osób ubiegających się o wizę

O ubezpieczeniu

Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców w przypadku koniecznej i natychmiastowej opieki lekarskiej:
 
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla obcokrajowców niebędących obywatelami państw Unii Europejskiej, którzy nie mogą skorzystać z polskiego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Zapewnia ono pokrycie lub zwrot kosztów leczenia  w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zarówno w Polsce jak i na terytorium Strefy Schengen.
 
Oferta dedykowana jest cudzoziemcom, którzy planują pobyt na terytorium Polski przez okres:

  • maksymalnie 3 miesięcy i ubiegają się o krótkookresową wizę,
  • od 3 do 36 miesięcy i ubiegają się o długookresową wizę, pobyt czasowy lub zezwolenie na zamieszkanie

Kupuję teraz

Zakres

Ubezpieczenie obejmuje następujące rodzaje podróży:
 

podróż lub pobyt w celach edukacyjnych,
podróż turystyczna o charakterze wypoczynkowym lub związanym z amatorskim uprawianiem sportów,
podróż w celach zarobkowych.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne są w wersji: polsko-angielskiej, polsko-rosyjskiej.

Świadczenia

Ubezpieczenie pokrywa koszty:

 badań niezbędnych do postawienia diagnozy,
 udzielenia niezbędnej pomocy lekarskiej,
 pobytu w szpitalu,
 przepisanych leków,
 leczenia stomatologicznego w przypadku ostrego bólu zębów,
 transportu do placówki medycznej,
 transportu od lekarza do placówki medycznej lub pomiędzy placówkami,
 transport z placówki medycznej do miejsca pobytu (zasadny z przyczyn medycznych),
 transportu do kraju stałego zamieszkania (repatriacja),
 transportu zwłok do kraju stałego zamieszkania.
 

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia (UKL) SUMA UBEZPIECZENIA / LIMITY
Strefa Schengen
Suma ubezpieczenia (UKL) € 60.000
 repatriacja i transport rzeczywiste koszty w ramach sumy ubezpieczenia UKL
 pomoc lekarza stomatologa € 200
 

Pomoc

Potrzebujesz pomocy medycznej? Skontaktuj się niezwłocznie z Centrum Pomocy AXA Assistance, które pozostaje do dyspozycji naszych Klientów 24 godziny na dobę przez cały rok. Nasi pracownicy biegle komunikują się w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.

+ 48 22 575 98 48

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią dostępną od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00 pod numerem telefonu +48 22 529 84 44. Ewentualne pytania możesz także kierować na adres email kontakt@axa-assistance.pl