Wspieramy duże rodziny


Z przyjemnością informujemy, że powiększyliśmy grono partnerów wspierających rodziny wielodzietne - Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. Od tej pory posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą kupić ubezpieczenie turystyczne od AXA Partners z 30% zniżką.
 
Dla rodzin wielodzietnych Karty są formą ułatwienia życia, pozostawienia w budżetach rodzin nieco większej sumy pieniędzy - co, wobec dużych wydatków związanych z wychowywaniem dzieci, jest szczególnie ważne. Wprawdzie zaoszczędzone sumy nie są wielkie, ale w dużej rodzinie liczy się każdy grosz. Dodatkowo pozwalają one na obniżenie kosztów uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych, w życiu sportowym, przez co nie czują się one wykluczane. Karta stara się wypromować duże rodziny i nadaje jej dodatkowe uprawnienia w ramach uznania wartości pracy związanej z wychowywaniem kolejnego dziecka.
 
Stowarzyszenie Związek Dużych Rodzin od 2007 r. aktywnie i skutecznie wpływa na kształt polskiej polityki rodzinnej. Formułuje opinie na temat powstających ustaw i rozporządzeń. Jest uczestnikiem debat na tematy związane z polityką rodzinną na różnych szczeblach. Prowadzi akcje i kampanie reklamowe, działalność szkoleniową i naukową, a nawet organizuje i nadzoruje wypoczynek dla dużych rodzin, dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób w trudnej sytuacji życiowej.
 
Od początku swojej działalności walczy ze stereotypem rodziny wielodzietnej. Dzięki ich działaniom coraz częściej duża rodzina jest postrzegana jako pozytywny wybór życia pełnego trudów, ale przede wszystkim pełnego radości i szczęścia.
Share this article: