Pytania i odpowiedzi
Wybierz produkt, który Cię interesuje

Vyberte si fázi pojištění

Vyberte si co....

Ubezpieczenie turystyczne
Czy jazda na nartach na oznakowanych trasach wymaga dodatkowego ubezpieczenia sportów wysokiego ryzyka?

Jazda na nartach i snowboardzie na oznakowanych trasach jest objęta ochrona w ramach ubezpieczenia bez konieczności wykupowania dodatkowego rozszerzenia.

Czy można również ubezpieczyć freeride?

Tak, freeride (narciarstwo lub snowboard poza oznakowanymi trasami) może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Sportów wysokiego ryzyka.

Czy można ubezpieczyć nurkowanie?

Tak, nasze ubezpieczenie podróżne obejmuje również nurkowanie. Ważne jest jednak, do jakiej głębokości nurkujesz. Dzielimy nurkowanie na kategorie sportowe w następujący sposób: nurkowanie z aparatem oddechowym w miejscach o głębokości do 10 metrów z instruktorem lub bez niego, ale z wymaganym certyfikatem jest objęte podstawową ochrona ubezpieczeniową,

Zaś nurkowanie z aparatem oddechowym w miejscach o głębokości ponad 10 metrów z instruktorem lub bez niego, ale z wymaganym certyfikatem może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach Sportów wysokiego ryzyka;

Czy można ubezpieczyć żeglarstwo podczas podróży?

Tak, nasze ubezpieczenie podróżne obejmuje również żeglarstwo, jednak rejsy powyżej 12 mil morskich od brzegu wymagają rozszerzenia ochrony o Sporty wysokiego ryzyka.

Czy strefa Europa obejmuje całą Rosję? Czy w polisie może znaleźć się taka informacja?
Tak, strefa Europa obejmuje całe terytorium Rosji (zarówno jej europejską, jak i azjatycką cześć). Na polisie wskazany jest zakres terytorialny, dla którego ubezpieczenie jest ważne. Jeśli niniejsza informacja okaże się niewystarczająca, na życzenie możemy przygotować dodatkowe zaświadczenie w języku polskim lub angielskim.
 
Czy ubezpieczenie Daleko od domu obejmuje również podróże na terenie Polski?

Nie, ubezpieczenie to jest dedykowane dla podróży zagranicznych poza terytorium Polski.

Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje również szkody wyrządzone podczas wykonywania obowiązków służbowych?

Nie, ubezpieczenie odpowiedzialności nie obejmuje odpowiedzialności zawodowej, czy szkód powstałych w związku z wykonywaniem pracy.

Czy ubezpieczenie podróżne jest skuteczne w dniu zawarcia umowy?

Ubezpieczenie podróżne może wystartować w dniu zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż w 4 godziny po zawarciu umowy ubezpieczenia i opłaceniu składki.

Czy ubezpieczenie podróżne obejmuje ciążę?

Ubezpieczenie podróżne obejmuje komplikacje podczas ciąży do 26 tygodnia włącznie. Powikłania mające miejsce w późniejszych tygodniach ciąży lub poród nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej.

Czy ubezpieczenie podróżne obejmuje ratownictwo górskie i transport helikopterem?

Tak, w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku gwarantujemy pokrycie kosztów interwencji pogotowia górskiego, czy transportu helikopterem.

Czy ubezpieczenie podróżne obejmuje również terytorium Egiptu?

Tak, strefa Europa, obejmuje wszystkie kraje basenu Morza Śródziemnego, tj. Cypr, Egipt, Gruzję, Izrael, Liban, Libię, Maltę, Maroko, Syrię, Tunezję, Turcję oraz Wyspy Kanaryjskie, a ponad to Rosję (w tym jej azjatycką część).

Czy ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców działa tylko w Polsce czy w całej strefie Schengen?

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców działa w całej Strefie Schengen. Ubezpieczenie to nie działa tylko w kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego.


 
Kiedy i w jaki sposób otrzymam dokumenty ubezpieczenia podróżnego?
Polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia wysyłamy na wskazany przez Państwa adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu zakupu ubezpieczenia.
Przyjeżdżam do Polski do pracy, czy ubezpieczenie dla cudzoziemców działa również podczas wykonywania pracy?

Tak, ubezpieczenie to obejmuje zarówno pobyt turystyczny jaki i w celu wykonywania pracy.