Zgłoszenie szkody

Chcę skorzystać z pomocy za granicą
Chcę zgłosić szkodę
Kontakt z infolinią
Transport do szpitala
Leczenie najwyższej jakości
Powrót do domu
Wysłanie dokumentów
Rozpatrzenie szkody
Zwrot poniesionych kosztów
Kontakt z infolinią
Transport do szpitala
Leczenie najwyższej jakości
Powrót do domu

Co zrobić, jeśli coś Ci się stało za granicą? Zadzwoń do Centrum Pomocy Assistance, które jest dostępne 24/7.

Nasz operator Cię wysłucha, a następnie, w zależności od sytuacji:

  • Zostanie Ci polecony lekarz lub szpital w pobliżu
  • Zapewnione zostanie odpowiednie leczenie w zależności od Twojego stanu zdrowia
  • Uzyskasz pomoc w organizacji transportu do Polski
  • W przypadku moto assistance na miejsce zostanie wysłana pomoc drogowa, która pomoże w usprawnieniu auta lub jego odholowaniu do serwisu

Co zrobić, jeśli pokryłeś z własnej kieszeni koszty objęte polisą?

Aby otrzymać zwrot kosztów przyślij nam na wyżej podany adres e-mail:


Możesz również skorzystać z formularza zgłoszenia szkody on-line.

Co zrobić, jeśli pokryłeś z własnej kieszeni koszty objęte polisą?

Aby otrzymać zwrot kosztów przyślij nam na wyżej podany adres e-mail:

Możesz również skorzystać z formularza zgłoszenia szkody on-line.

Co zrobić, jeśli coś Ci się stało za granicą? Zadzwoń do Centrum Pomocy Assistance, które jest dostępne 24/7.

Nasz operator Cię wysłucha, a następnie, w zależności od sytuacji:

  • Zostanie Ci polecony lekarz lub szpital w pobliżu
  • Zapewnione zostanie odpowiednie leczenie w zależności od Twojego stanu zdrowia
  • Uzyskasz pomoc w organizacji transportu do Polski
  • W przypadku moto assistance na miejsce zostanie wysłana pomoc drogowa, która pomoże w usprawnieniu auta lub jego odholowaniu do serwisu

Terminy i reklamacje

Terminy

Szkody rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich zgłoszenia.
W szczególnie skomplikowanych sprawach możemy wydłużyć termin rozpatrzenia szkody.

 

Odwołania i reklamacje

Odwołania i reklamacje składa się w formie pisemnej

1)  pod adresem:
Dział Jakości Inter Partner Assistance Polska S.A.
ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa


2)  lub drogą elektroniczną na adres e-mail: quality@axa-assistance.pl.

Przesłane zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko, pełen adres korespondencyjny lub adres e-mail, na który należy skierować odpowiedź;
wskazanie umowy ubezpieczenia, której dotyczy odwołanie lub reklamacja; opis zgłaszanego problemu i oczekiwana droga/ścieżka rozpatrzenia sprawy.