Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla obcokrajowców niebędących obywatelami państw Unii Europejskiej, którzy nie mogą skorzystać z polskiego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego.
Pokrycie kosztów 
niezbędnych badań
Oferta dedykowana osobom
ubiegającym się o wizę
Korzystne warunki
ubezpieczenia
Proste formalności
O ubezpieczeniu
O ubezpieczeniu
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla obcokrajowców niebędących obywatelami państw Unii Europejskiej, którzy nie mogą skorzystać z polskiego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Zapewnia ono pokrycie lub zwrot kosztów leczenia  w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zarówno w Polsce jak i na terytorium Strefy Schengen.
Oferta dedykowana jest cudzoziemcom, którzy planują pobyt na terytorium Polski przez okres:
 • maksymalnie 3 miesięcy i ubiegają się o krótkookresową wizę,
 • od 3 do 36 miesięcy i ubiegają się o długookresową wizę, pobyt czasowy lub zezwolenie na zamieszkanie
Ubezpieczenie pokrywa koszty:
Ubezpieczenie pokrywa koszty:
 • badań niezbędnych do postawienia diagnozy,
 • udzielenia niezbędnej pomocy lekarskiej,
 • pobytu w szpitalu,
 • przepisanych leków,
 • leczenia stomatologicznego w przypadku ostrego bólu zębów,
 • transportu do placówki medycznej,
 • transportu od lekarza do placówki medycznej lub pomiędzy placówkami,
 • transport z placówki medycznej do miejsca pobytu (zasadny z przyczyn medycznych),
 • transportu do kraju stałego zamieszkania (repatriacja),
 • transportu zwłok do kraju stałego zamieszkania.
Wasze pytania
Wasze pytania
W razie dodatkowych wątpliwości przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Zapraszamy również do kontaktu z infolinią dostępną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00 pod numerem telefonu +48 732 106 539. Ewentualne pytania możesz także kierować na adres email info@ubecud.pl.

Dokumenty do pobrania