Co to jest ubezpieczenie NNW w ubezpieczeniu turystycznym?


Ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) to rodzaj ubezpieczenia osobowego, które zapewnia ochronę życia lub zdrowia ubezpieczonej osoby w przypadku doznania nieszczęśliwego wypadku. W kontekście polisy turystycznej, ubezpieczenie NNW może być dostępne jako opcja dodatkowa, która musi zostać dokupiona razem z podstawowym ubezpieczeniem turystycznym. Dowiedz się, co obejmuje ubezpieczenie NNW i ile kosztuje. 

Co to jest ubezpieczenie NNW? 

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) to dobrowolne ubezpieczenie, które zapewnia ochronę finansową, kiedy dojdzie do uszkodzenia ciała spowodowanego wypadkiem. Wykupiona polisa NNW umożliwia klientom zabezpieczenie się przed nieprzewidzianymi okolicznościami, dzięki czemu mogą być znacznie bardziej spokojni o kwestie finansowe w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia

W życiu każdego z nas nieszczęśliwe wypadki mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak urazy, złamania kości, utrata kończyny, ślepota, kalectwo, a nawet śmierć.  Głównym celem ubezpieczenia NNW jest wtedy udzielenie wsparcia finansowego w sytuacji trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonej osoby. Po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku ubezpieczyciel wypłaca określoną w polisie sumę na potrzeby pokrycia kosztów związanych z leczeniem czy rehabilitacją. Może to być również pomoc pieniężna dla rodziny, jeżeli nastąpiła śmierci ubezpieczonego. 

W ramach ubezpieczeń turystycznych AXA mamy do wyboru jeden z trzech pakietów, które różnią się kwotą ubezpieczenia NNW: 
 
  • „Urlopowicz” – 20,000 PLN 
  • „Podróżnik” – 50,000 PLN 
  • „Zdobywca” – 150,000 PLN 
Więcej informacji na temat różnych wariantów ubezpieczenia można znaleźć tutaj
 

NNW w ubezpieczeniu turystycznym. Co obejmuje? 

Ubezpieczenie NNW na wyjazd w polisie turystycznej to dodatkowa forma ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas podróży wakacyjnej. Głównym celem ubezpieczenia NNW jest zagwarantowanie świadczeń pieniężnych w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci, jeżeli do takiej sytuacji doszło w trakcie wyjazdu. 

Całościowo ubezpieczenie turystyczne obejmuje różne rodzaje ryzyk związanych z podróżą, takie jak nagłe zachorowanie, wypadki lub utrata bagażu. Natomiast ubezpieczenie NNW za granicą stanowi jedną z opcji rozszerzonej ochrony, która zabezpiecza przed finansowymi konsekwencjami nieszczęśliwych zdarzeń podczas podróży turystycznej. Świadczenia wypłacane z tytułu NNW mogą pomóc w pokryciu kosztów leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji oraz innych wydatków związanych z danym wypadkiem. W razie śmierci ubezpieczonej osoby, kwota z ubezpieczenia NNW zapewnia rodzinie wsparcie finansowe. 
 

Ubezpieczenie NNW sporty ekstremalne. Jakie dyscypliny są uważane za sporty wysokiego ryzyka? 

Sporty uważane za sporty wysokiego ryzyka obejmują różne dyscypliny, które charakteryzują się wyższym poziomem zagrożenia dla życia i zdrowia. Przy wyborze ubezpieczenia NNW sportowego zaleca się konsultację z ubezpieczycielem w celu potwierdzenia, czy dana dyscyplina podlega ochronie w ramach ubezpieczenia oraz jakie są szczegółowe warunki i wyłączenia dotyczące sportów wysokiego ryzyka. 

Do sportów wysokiego ryzyka zaliczamy m.in. alpinizm, wspinaczkę górską i skałkową, canyoning, nurkowanie poniżej 10 metrów, wakeboarding, kitesurfing, skoki na bungee, spadochroniarstwo, kolarstwo górskie, paralotniarstwo, strzelectwo, a nawet uczestnictwo w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, takimi jak pustynia, wysokie góry (powyżej 3500 m n.p.m.), busz, dżungla, tereny lodowcowe lub śnieżne, wymagające użycia sprzętu asekuracyjnego itp. 

Ubezpieczenie NNW stanowi bardzo przydatne zabezpieczenie dla miłośników jazdy na nartach, górskich wędrówek i aktywności alpinistycznych, ponieważ ryzyko wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w górach często jest wyższe niż w innych środowiskach. Powinniśmy mieć na uwadze, że w wielu krajach akcje ratownicze w górskich rejonach mogą wiązać się ze znacznymi kosztami. 

Dowiedz się więcej na temat ubezpieczenia w góry AXA
 Młody mężczyzna na górskim szlaku

Jak wysokie jest ubezpieczenie KL i NNW za granicą w AXA Partners? 

W ofercie AXA Partners dostępne są trzy warianty ubezpieczenia turystycznego. Osobom zainteresowanym wykupieniem kompleksowego ubezpieczenia KL i NNW rekomendujemy pakiet ZDOBYWCA, który uwzględnia również następstwa chorób przewlekłych, ubezpieczenie bagażu, pomoc prawną, świadczenia na wypadek opóźnienia lub odwołania lotu oraz ochronę mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania

Ten wariant ubezpieczenia oferuje zdecydowanie najwyższy limit na koszty leczenia za granicą - aż do 40 mln zł, w tym pokrycie kosztów transportu medycznego do kraju zamieszkania czy interwencji służb ratowniczych. W ramach pakietu ZDOBYWCA możemy ponadto otrzymać do 150 tys. zł z tytułu uszczerbku na zdrowiu i 1,5 mln zł na szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej. 
 

Ubezpieczenie turystyczne. Gdzie kupić? 

Ubezpieczenie turystyczne zawierające ubezpieczenie NNW do ubezpieczenia turystycznego można wykupić w łatwy i bezproblemowy sposób na stronie internetowej AXA. Znajdziemy na niej szczegółowe informacje i wyliczenia dotyczące poszczególnych pakietów ubezpieczenia. 

Koniecznie sprawdź naszą ofertę ubezpieczenia turystycznego
Share this article: