Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie podróżne?


W trakcie podróży głównym celem jest wypoczynek i relaks. W czasie wyjazdu zagranicznego mogą jednak zdarzyć się różne nieprzewidziane sytuacje, które zepsują nawet najlepszą wycieczkę. Aby się zabezpieczyć przed skutkami takich zdarzeń, warto wykupić ubezpieczenie podróżne. Sprawdź, jaki jest jego zakres i co zyskasz dzięki niemu.

Czym jest ubezpieczenie podróżne? 

Ubezpieczenie na podróż obejmuje ochronę przed różnymi nieprzewidzianymi zdarzeniami w trakcie wyjazdu zagranicznego. Obowiązuje ono na czas poruszania się określonym środkiem transportu i pobytu w miejscu docelowym. Zapewnia pomoc ze strony ubezpieczyciela w takich sytuacjach, jak

 • nagłe zachorowanie, 
 • nieszczęśliwy wypadek, 
 • utrata bagażu, 
 • wyrządzenie szkód osobowych czy rzeczowych. 

Ubezpieczenie na wyjazd warto wykupić zawsze wtedy, gdy czeka Cię dłuższa podróż za granicą w celach

 • prywatnych – dotyczy to wakacyjnej wycieczki poza granice Polski, 
 • służbowych – chodzi między innymi o spotkanie z kontrahentem w innym kraju czy wyjazd do sezonowej pracy. 

Jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie turystyczne AXA, możesz dowolnie wybrać jego zasięg terytorialny. Polisa może obowiązywać na terenie wybranego obszaru geograficznego np.  Europy lub Świata. Ubezpieczyć można osoby w dowolnym wieku, w tym dzieci i seniorów.  ,

Wybierając wariant należy zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia podróżnego zawartego w polisie. Szczególnie poza Europą, w Azji czy Ameryce Południowej i Północnej, koszty leczenia mogą być bardzo wysokie. Mając wykupione ubezpieczenie podróżne z wysoką sumą ubezpieczenia, możemy zabezpieczyć się przed dodatkowymi kosztami na miejscu, których nie pokryłaby zwykła polisa.  

Ubezpieczenie podróżne AXA ma 3 warianty ubezpieczenia, w tym pakiet z najwyższą sumą ubezpieczenia na rynku polskim do 40 000 000 zł

Pobierz broszurę informacyjną o ubezpieczeniu podróżnym AXA i poznaj wszystkie pakiety i świadczenia. 

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia podróżnego? 

Ubezpieczenie na wakacje czy ferie zimowe ma szeroki zakres i zapewnia ochronę przed wieloma zdarzeniami. W ramach polisy mogą zostać pokryte koszty leczenia, będziesz miał zapewnioną pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku. W zależności od pakietów możesz również być objęty ubezpieczeniem od utraty bagażu i z zakresu odpowiedzialności cywilnej. 

Koszty leczenia (KL) 

Koszty leczenia obejmują wydatki, jakie muszą zostać poniesione, gdy ubezpieczony

 • nagle zachoruje, co spowoduje bezpośrednie zagrożenie dla jego życia lub zdrowia – dotyczy to również zachorowania na COVID-19, 
 • dozna obrażeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Jeśli skutkiem takich sytuacji jest konieczność natychmiastowego podjęcia leczenia za granicą, aby ustabilizować stan zdrowia ubezpieczonego, pokrywane są koszty leczenia i assistance medycznego. Obejmują one wydatki na: 

 • badania i konsultacje lekarskie
 • hospitalizację, w tym operacje, znieczulenia oraz wyżywienie w szpitalu, 
 • środki medyczne, czyli leki czy opatrunki, 
 • leczenie stomatologiczne
 • ratownictwo medyczne, a więc na przykład przewóz helikopterem do najbliższej placówki medycznej. 

Ubezpieczenie podróżne zapewnia również pokrycie kosztów transportu medycznego, a także wydatków związanych z przedłużeniem pobytu w związku z hospitalizacją

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

Ubezpieczenie w podróży obejmuje NNW, czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków. Dotyczą one niespodziewanych i nagłych zdarzeń, które zostały wywołane czynnikami zewnętrznymi. Świadczenie jest wypłacane wówczas, gdy ubezpieczony w wyniku wypadku: 

 • doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, 
 • zmarł. 

Jeśli doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego bądź jego śmierci, wypłacane jest świadczenie odszkodowawcze. Pamiętaj, że polisa NNW nie obowiązuje wówczas, gdy zdarzenie zostało wywołane klęską żywiołową, jak również udarem sercowo-naczyniowym albo zaburzeniami ruchu czy urazami kręgosłupa ubezpieczonego. 

Ubezpieczenie bagażu 

Ubezpieczenie wycieczki może obejmować również bagaż. Ochrona dotyczy rzeczy osobistych używanych podczas podróży, które

 • są Twoją własnością i zabrałeś je ze sobą z domu, 
 • zostały przez Ciebie nabyte w trakcie wyjazdu

Ubezpieczenie podróżne odnosi się do zdarzeń, których skutkiem jest uszkodzenie lub utrata bagażu w wyniku

 • klęski żywiołowej i akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jej wystąpieniem, 
 • rabunku bądź kradzieży z włamaniem
 • nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego, w wyniku czego nie mógł on nadzorować bagażu i doszło do jego zagubienia. 

Ochroną można objąć różne przedmioty m. in. sprzęt elektroniczny, sportowy i służbowy. W sytuacji gdy dojdzie do jego zniszczenia czy utraty, możesz liczyć na wypłatę świadczenia pieniężnego. 

Odpowiedzialność cywilna (OC) 

Ubezpieczenie na podróż razem z odpowiedzialnością cywilną obejmuje zdarzenia wywołane przez Ciebie, które doprowadziły do wystąpienia szkód osobowych lub majątkowych u osób trzecich, a obowiązek ich naprawienia przewidują przepisy kraju, w na terenie którego one zaszły. 

Ochrona dotyczy również szkód wyrządzonych przez osoby lub zwierzęta, za które ponosisz odpowiedzialność. Świadczenie nie zostanie jednak wypłacone na przykład wówczas, gdy doszło do użycia przez Ciebie broni palnej. 

Sprawdź pakiety i wybierz dla siebie ubezpieczenie turystyczne w AXA

Grupa przyjaciół pakuje walizki do samochodu i wybiera się na wakacje

Wybierz wariant ubezpieczenia podróżnego, które pasuje do Ciebie 

Jeśli planujesz wykupić ubezpieczenie podróżne, na początek odpowiedz sobie na kilka pytań

 • kogo ma objąć ochrona ubezpieczeniowa? 
 • jaki okres ma ona obejmować? 
 • dokąd wyjeżdżasz? 
 • jakie aktywności planujesz w trakcie wycieczki? 

W zależności od tego, w jaki sposób zamierzasz spędzić wakacje czy ferie zimowe, powinieneś dobrać odpowiedni pakiet. Standardowe ubezpieczenie na podróż warto wykupić wówczas, gdy planujesz typowy wypoczynek na plaży.
 
Jeśli jednak chcesz aktywnie spędzić urlop, warto dokupić ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka. Obejmuje ono między innymi: 

 • narty i snowboarding poza wytyczonymi trasami 
 • paralotniarstwo 
 • chodzenie po linie, 
 • downhill, czyli jazdę rowerem górskim po stromym terenie, 
 • kitesurfing, 
 • wspinaczkę górską. 

W przypadku odniesienia obrażeń podczas uprawiania takich sportów możesz liczyć na pokrycie kosztów leczenia. Wysokość świadczenia to suma ubezpieczenia KL, NNW i OC

Z kolei w sytuacji, gdy jesteś nastawiony na zwiedzanie i na wycieczkę jedziesz własnym samochodem, dobrą opcją jest wykupienie Moto Assistance. Zapewnia ono pomoc w takich sytuacjach, jak awaria czy kradzież pojazdu oraz wypadek samochodowy. Polisę można wykupić na czas podróży, czyli na 7 czy 14 dni. 

Dowiedz się więcej na temat assistance krótkoterminowego >> 

Czy potrzebuję ubezpieczenia turystycznego, jeśli wyrobię kartę EKUZ? 

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która pozwala na bezpłatne leczenie w krajach Unii Europejskiej oraz EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu). Jest ono jednak ograniczone, gdyż obejmuje tylko wybrane świadczenia medyczne realizowane w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa

Kartę EKUZ można bezpłatnie wyrobić na stronie oficjalnej stronie NFZ: 

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/ 

W wielu przypadkach, nawet jeśli posiadasz kartę EKUZ, i tak będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni. Takie zasady leczenia obowiązują na przykład: 

 • w Chorwacji, gdzie każdy musi pokryć koszty wizyty u lekarza pierwszego kontaktu (10 kun) czy wydatki na hospitalizację (20% kosztów, maksymalnie ok. 430 euro), 
 • w Hiszpanii – obowiązuje pełna odpłatność za leczenie stomatologiczne, trzeba również płacić za leki (pacjent pokrywa od 10 do 60% ich ceny), 
 • na Słowacji – wizyta w pogotowiu to koszt w wysokości 2 lub 10 euro, a w przypadku transportu medycznego przewoźnik pobiera 0,10 euro za każdy kilometr jazdy, 
 • we Włoszech – za wizytę u lekarza zapłacisz nawet do 36,15 euro, musisz również pokryć część wydatków na transport do szpitala. 

Jak uniknąć takich kosztów? To proste – wybierz ubezpieczenie podróżne AXA, które pokrywa wydatki na leczenie, nawet w przypadku płatnych w danym kraju świadczeń. Pamiętaj, aby sumę ubezpieczenia dopasować do zasad, jakie obowiązują w państwie, do którego się udajesz. Jeśli drogo wychodzą nawet podstawowe świadczenia, warto zwiększyć wartość polisy, aby nie martwić się ewentualnymi kosztami. Tak samo można postąpić, gdy wyjeżdżasz poza kontynent europejski. 

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie podróżne? 

Ubezpieczenie na podróż jest korzystne, gdyż zapewnia beztroskie wakacje. Polisa gwarantuje, że w razie kryzysowej sytuacji, związanej na przykład z nagłym zachorowaniem czy nieszczęśliwym wypadkiem: 

 • otrzymasz szybką pomoc, w tym transport medyczny do Polski, 
 • nie musisz martwić się o koszty leczenia
 • uzyskasz odszkodowanie za utracony bagaż

Ubezpieczenie podróżne daje Ci tak potrzebne podczas każdego wyjazdu spokój i bezpieczeństwo. To idealny sposób na to, aby cieszyć się walorami turystycznymi bez zbędnego rozmyślania o potencjalnych skutkach nieprzewidzianych zdarzeń. 
 

Share this article: