Ubezpieczenie dla turystów medycznych od AXA Partners i Clinic Hunter


Dotychczas, podróżujący w celach medycznych nie mieli szansy ubezpieczyć zarówno swojej podróży jak i planowanego leczenia na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Dzięki dedykowanemu ubezpieczeniu ma się to zmienić na korzyść podróżujących pacjentów. Nowy produkt stworzony we współpracy AXA Partners i Clinic Hunter (platformy łączącej pacjentów z klinikami zagranicznymi) to ubezpieczenie kierowane wyłącznie do turystów medycznych. Zostało ono opracowane w ramach programu akceleracyjnego AccelUp realizowanego przez Accelpoint.
 
 
Praktykowane od wielu lat zagraniczne podróże w celach medycznych i turystycznych stały się w ostatnim czasie masowe głównie dzięki niskim kosztom podróży, dostępności krajów dla obcokrajowców, konkurencyjnych cen leczenia i zabiegów, otwartości klinik i szpitali na zagranicznych pacjentów oraz popularyzacja idei turystyki medycznej.
 
Kolejnym ułatwieniem będzie ubezpieczenie dedykowane specjalnie dla tej grupy podróżujących. Jest to pierwszy tego typu produkt na rynku turystyki medycznej i jest on odpowiedzią na potrzeby pacjentów leczących się za granicą.
 
Oprócz standardowego zakresu jaki mają ubezpieczenia turystyczne (m.in. w przypadku utraty bagażu podróżnego, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej czy sprzętu sportowego) będzie ono chroniło przed:
  • utratą depozytu w przypadku gdy pacjent rezygnuje z przyjazdu z przyczyn osobistych (np. śmierć bliskiej osoby, pobyt w szpitalu, sprawa w sądzie)
  • poniesieniem kosztów związanych z nieprzewidzianym przedłużeniem pobytu (np. wynikającym z niezadowalającego stanu zdrowia pacjenta)
  • poniesieniem kosztów podróży powrotnej w przypadku gdy konieczna jest korekta zabiegu lub leczenia w przyszłości.
 
W czasach przyspieszającej digitalizacji konieczna jest zmiana postaw, która podyktowana jest również zmianami potrzeb klientów. Aby sprostać ich oczekiwaniom, musimy adaptować nowe technologie. Cieszymy się, że dzięki współpracy z ClinicHunter, w ramach projektu AccelUp, możemy dzielić się naszymi doświadczeniami oraz aktywnie kształtować trendy w tym obszarze – mówi Łukasz Hajkowski, Dyrektor Sprzedaży w Polsce, Członek Zarządu AXA Partners.
 
Jest to pierwszy tego typu produkt na rynku turystyki medycznej i jest on odpowiedzią na potrzeby pacjentów leczących się za granicą. Prace z AXA Partners rozpoczęliśmy jeszcze przed wybuchem Covid, a okres pandemii jeszcze bardziej nas utwierdził, że pacjenci potrzebują produktu, który zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa. - powiedział Marek Hołówko, CEO i Cofounder Clinic Hunter.
 
Strategią AXA Partners jest dążenie do stałego rozwoju. Idąc z duchem czasu staramy się znaleźć nisze rynkowe, między innymi to skłoniło nas do udziału w programie akceleracyjnym realizowanym przez Accelpoint. Niszą jaką chcemy wykorzystać we współpracy z ClinicHunter jest ochrona dedykowana podróżującym pacjentom, których stale przybywa wraz z rosnącą popularnością turystyki medycznej. Wypracowane przez nas ubezpieczenie zapewni kompleksową ochronę, a jego zakup będzie bardzo prosty – mówi Karolina Borecka, Sales Manager w AXA Partners.
 
Ubezpieczenie to dostępne będzie dla wszystkich mieszkańców Europy, a zakres jego obowiązywania obejmuje leczenie na całym świecie (wszystkie kontynenty). Można je zakupić bezpośrednio przed wyjazdem w tym miejscu [LINK]. Dodatkowo Clinic Hunter nawiązuje współpracę bezpośrednio z klinikami, które będą mogły oferować ten produkt swoim pacjentom zagranicznym [LINK].
 
Możliwość ubezpieczenia się turystów medycznych na czas podróży bardzo zwiększy poczucie bezpieczeństwa (również finansowego), a co za tym idzie, będzie nie tylko czynnikiem zabezpieczającym, ale również motorem napędowym do praktykowania turystyki medycznej na świecie.
 
Share this article: