Co to jest ubezpieczenie OC w podróży? Jak działa?


Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) w podróży to forma ubezpieczenia, które zapewnia ochronę finansową w przypadku spowodowania szkód innym osobom podczas podróży. Dowiedz się, co obejmuje OC na wakacje. 

Co to jest ubezpieczenie OC na wakacje? 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w podróży stanowi część pakietu ubezpieczenia turystycznego, zapewniającą ochronę przed zdarzeniami losowymi dla osób podróżujących i spędzających czas poza granicami swojego kraju. Ogólnie rzecz biorąc, ubezpieczenie OC na wakacje umożliwia pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim w wyniku nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń, za które odpowiada ubezpieczony. 
Polisa OC chroni zatem przed finansowymi konsekwencjami takich wydarzeń. 


Co obejmuje ubezpieczenie OC w podróży? 

Przede wszystkim, ubezpieczenie OC w podróży chroni nas przed ewentualnymi sytuacjami, w których moglibyśmy wyrządzić szkodę osobom trzecim. Zasadniczo ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, gdy jesteśmy w trakcie wyjazdu. Innymi słowy, jeśli doszłoby do niezamierzonego działania z naszej strony, które spowodowałoby szkodę osobową lub rzeczową innej osobie, wtedy ubezpieczenie OC pokryje koszty naprawy tej szkody, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

Warto podkreślić, że ubezpieczenie OC w podróży chroni nas również, kiedy szkody zostały wyrządzone przez inne osoby lub zwierzęta, za które ponosimy odpowiedzialność w momencie zdarzenia. Na przykład, podczas wakacji, nasze dziecko może podczas zabawy uszkodzić cenny samochód sąsiadów. Wtedy ubezpieczenie OC w podróży ochroni nas przed nieprzewidzianymi kosztami naprawy lub wymiany uszkodzonego mienia. Dzięki temu nie musimy martwić się konsekwencjami finansowymi w takiej sytuacji. 

Pamiętajmy jednak, że ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie obejmuje niektórych rodzajów szkód. Tak więc, ubezpieczenie tego typu nie uwzględnia na przykład szkód w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu czy szkód dotyczących wypożyczonego lub wynajętego mienia. Dlatego zawsze warto wcześniej zapoznać się z zakresem ubezpieczenia OC. 
 Szczęśliwa rodzina 2+2 na lotnisku leci na wakacje

Korzystanie z ubezpieczenia OC podczas wyjazdów na narty 

Ubezpieczenie OC jest istotnym elementem zabezpieczenia podczas uprawiania różnych sportów, na przykład narciarstwa. W tym przypadku polisa działa na zasadzie wypłaty rekompensaty za szkody materialne lub osobowe, które mogą wystąpić w wyniku kolizji, zderzenia czy innych niefortunnych sytuacji na stoku. Dzięki ubezpieczeniu OC możemy cieszyć się sportem, mając pewność, że w razie wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń otrzymamy wsparcie na potrzeby opłacenia ewentualnych wydatków przeznaczonych na leczenie lub naprawę uszkodzonego mienia. 

Dowiedz się więcej na temat kompleksowego ubezpieczenia w góry


Polisa OC na narty zagranicą – Włochy 

Włochy to bardzo popularny kierunek wyjazdów narciarskich. Pamiętajmy, że w 2022 roku w tym kraju wprowadzono nowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa i obowiązku posiadania odpowiedniego ubezpieczenia. Jeżeli więc planujemy korzystać z włoskich wyciągów i tras narciarskich, nie zapomnijmy o konieczności wykupienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Brak takiego zabezpieczenia może wiązać się z konsekwencjami, takimi jak kara pieniężna w wysokości od 100 do 150 euro oraz odebranie karnetu narciarskiego. 

Zwróćmy uwagę, aby polisa na narty we Włoszech obejmowała również koszty leczenia i ratownictwa. Miejmy też świadomość, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie oznacza pełnego wsparcia medycznego podczas pobytu w Włoszech. Dlatego odpowiednie ubezpieczenie turystyczne na narty zapewni nam np. pokrycie kosztów leczenia w przypadku ewentualnych obrażeń, a także kosztów związanych z możliwymi sytuacjami ratunkowymi. 


OC na narty w Słowacji 

Słowacja jest kolejnym krajem często odwiedzanym przez miłośników narciarstwa z Polski. Polisa narciarska, która stanowi część ubezpieczenia podróżnego, gwarantuje zabezpieczenie w razie wypadków na stoku. Poza tym obejmuje ona zwrot kosztów leczenia, transport medyczny do kraju oraz ochronę na wypadek zdarzeń związanych z COVID-19. 

Powinniśmy mieć na uwadze, że EKUZ na Słowacji działa nieco inaczej niż w Polsce. Główna różnica polega na tym, że musimy dopłacać do wizyt na pogotowiu czy za dzienny pobyt w szpitalu. Oprócz tego warto wspomnieć, że leki w aptece nie zawsze są w pełni refundowane, możemy być także zmuszeni dopłacić chociażby za przejazd karetką. Kiedy zaś dojdzie do akcji ratownictwa górskiego, turyści mają obowiązek w pełni zapłacić jej koszty z własnej kieszeni. 

Jeśli zależy nam na kompleksowym ubezpieczeniu podczas zimowego wyjazdu na Słowację, oferta AXA Partners umożliwia rozszerzenie polisy na wakacje o sporty wysokiego ryzyka. Jest to ubezpieczenie dla narciarzy, którzy lubią nieco większe ryzyko i jeżdżą również poza wyznaczonymi trasami. 

Koniecznie dowiedz się więcej na temat wyjazdów i ubezpieczenia turystycznego  na Słowacji. 
 

Ubezpieczenie OC na wakacje w AXA 

AXA daje nam do wyboru trzy warianty ubezpieczenia turystycznego: Zdobywca, Podróżnik i Urlopowicz. Na każdy z tych pakietów składają się różne limity pokrycia kosztów leczenia oraz dodatkowe świadczenia, takie jak ubezpieczenie bagażu, pomoc prawna, świadczenia na wypadek opóźnienia lub odwołania lotu czy ochrona mienia pozostawionego w miejscu zamieszkania.  

Wariant Zdobywca ma najwyższy limit na koszty leczenia - aż do 40 mln zł, w tym transport medyczny do kraju zamieszkania, interwencję służb ratowniczych oraz pomoc w przypadku uszczerbku na zdrowiu i odpowiedzialności cywilnej. Ten pakiet ubezpieczenia oznacza ponadto najszerszy zakres dodatkowych świadczeń. Tymczasem pozostałe dwa warianty charakteryzują się niższymi limitami na koszty leczenia oraz mniejszym wachlarzem rozszerzonej ochrony. 

Co do ubezpieczenia OC, wariant Zdobywca oferuje największą kwotę, tzn. 1,5 mln zł za szkody osobowe i 750 tys. zł za szkody na mieniu. W pakiecie Podróżnik otrzymujemy natomiast zabezpieczenie w wysokości 250 tys. zł, w tym 125 tys. zł w zakresie odpowiedzialności z tytułu szkody materialnej. 
Share this article: