Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Właściwe przetwarzanie Państwa danych osobowych jest bardzo ważne dla naszej firmy. Dlatego kładziemy szczególny nacisk na ich ochronę. 

Ochrona danych osobowych:
Pragniemy Państwa zapewnić, iż w grupie AXA przestrzegamy rygorystycznych zasad określających, którzy pracownicy mają dostęp do Państwa danych osobowych i które dane osobowe można przetwarzać.

Na tej stronie internetowej znajdują się informacje na temat sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, procedury umożliwiającej Państwu jako podmiotom danych dochodzenie swoich praw wobec nas oraz interesujące wszystkich wyniki oceny skutków dla ochrony danych osobowych. 

 

Broszura informacyjna:
Na niniejszej stronie internetowej znajdują się między innymi szczegółowe informacje dotyczące tego, dlaczego i w jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe, odnośnie Państwa praw wynikających z ich przetwarzania oraz pozostałe informacje, które mogą mieć dla Państwa znaczenie w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

W zależności od tego jakiego rodzaju jest Państwa relacja z naszą spółką (np.: ubezpieczony, dostawca, pracownik, itp.), będą Państwo zainteresowani innymi celami przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu właściwego i zgodnego z prawem poinformowania Państwa prosimy o dokonanie wyboru właściwego dokumentu, który najlepiej odzwierciedla Państwa status jako podmiotu danych.

Jeżeli nie są Państwo pewni, który z dokumentów najlepiej odzwierciedla rodzaj Państwa relacji z naszą spółką, to mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza.

 Broszura informacyjna Przetwarzanie danych osobowych związane z zawarciem umowy ubezpieczenia
 Broszura informacyjna Przetwarzanie danych osobowych związanych ze zgodą na przesyłanie informacji handlowych
 Broszura informacyjna Przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą roszczeń
 Broszura informacyjna Przetwarzanie danych osobowych związanych dostawcami i ich pracownikami
 Broszura informacyjna Przetwarzanie danych osobowych związanych z pośrednikami i ich agentami
 Broszura informacyjna Przetwarzanie danych osobowych związanych z Państwa zatrudnieniem w AXA Assistance
 Broszura informacyjna Przetwarzanie danych osobowych związanych z procedurami rekrutacji
 Broszura informacyjna Przetwarzanie danych osobowych
 Informational Brochure Personal Data Processing
 Broszura informacyjna przetwarzanie danych osobowych GDPR - ES
 Broszura informacyjna przetwarzanie danych osobowych GDPR -FR
 Broszura informacyjna przetwarzanie danych osobowych GDPR - IT
 Broszura informacyjna przetwarzanie danych osobowych GDPR - RU
 Broszura informacyjna przetwarzanie danych osobowych GDPR - DE
 Nowa broszura inforamacyjna osoby upoważnione do reprezentowania IPA Polska
 Nowa broszura informacyjna osoby upoważnione do reprezentowania IPA Oddział

Na tej stronie internetowej znajduje się szablon służący do dochodzenia swoich praw zagwarantowanych przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

Wnioski:

Państwa wniosek możemy rozpatrzyć, tylko jeżeli jesteśmy pewni, że mamy do czynienia z właściwym podmiotem danych lub jego pełnoprawnym przedstawicielem. Wypełniony formularz prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: iodo@axa-assistance.pl
Państwa wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do 30 dni. Niniejszy okres rozpoczyna się liczyć w dniu przyjęcia Państwa wniosku.
Prosimy o kontakt, jeśli w związku z tym potrzebują Państwo dodatkowej pomocy.

 GDPR_Wniosek dotyczący danych osobowych

AXA Partners wiążące reguły korporacyjne

​Chcesz zrezygnować z newslettera AXA - kliknij tutaj